Inte förbjudet med (snus)förnuft

Göran Lindén, Eeva Nordman och Airi Lehtinen skriver en debattartikel om snus i HBL (18.1). De redogör allmänt för vilka tobaksrelaterade skador rökning ger, men rökning och snus är inte riktigt samma sak. Men eftersom de tydligen inte hittat tillräckligt goda bevis för snusets negativa hälsoeffekter väljer de att istället underbygga deras ståndpunkt med argumentet […]