KOLUMN: Att se skogen för alla träd

I något skede under hösten var jag glad och optimistisk. Då handlade det om biobränslen och när armbrytningen började såg det inte än lovande ut. I det sammanhanget skrev jag ungefär så här: ”Kraftmätningen – mellan Goliat och David om man så vill – utspelades i Europaparlamentets byggnad i Strasbourg, där parlamentet ungefär ett dygn […]