KOLUMN: Ett mönster… igen

Michail Gorbatjovs memoarbok (recenserad i HBL den 7 oktober) är egentligen en dramatisk skildring av hur ideal och vardag nöts mot varandra. I hans hemby Privolnoje ville man så väl, men det är ganska få saker som går som man vill. I den här nötningen är det till slut vardagen, som tar överhanden. Däri ligger […]