KOLUMN: Allting har sin början

När började den historiska process, som ledde till att fjorton brittiska kolonier på Nord-Amerikas östkust blev en självständig stat? Det romantiska svaret blir ofta tefesten, The Tea Party, där de till indianer utklädda aktivisterna kastade telasten överbord. Det var en protest mot överhetens orättmätiga beskattning och tullavgiftindrivning. Ett mera filosofiskt och mera intressant svar handlar […]