KOLUMN: Fikon(språk) fick du…

I en spalt den 7 augusti efterlyste Anu Koivunen lite klarspråk. Uppmaningen har sedan fått en smula uppföljning både av Torbjörn Kevin i ÅU och Susanna Ginman här i Hbl. Men Anu Koivunens uppmaning gällde inte i första hand journalister (också om det inom skrået finns många förskräckliga exempel). Uppmaningen gällde politiker. Alltså! Strukturreformerna handlar […]