Förmyndare i all evighet

Jag fick ett nödsamtal från Lappland. Oroliga medborgare förundrade sig över vad Trafi egentligen håller på med. Trafi är alltså Finlands Trafiksäkerhetsverk och sysslar enligt sloganen på verkets hemsida med Ansvarsfull trafik. För allas bästa. Orsaken till nödsamtalet var att Trafi planerade att införa nya regler för småbåtarna, som används i Tana och Torne älvar […]