Ny studie bekräftar skarvproblemet

I mars 2013 offentliggjorde Europaparlamentet en studie om europe­iska skarvbestånd. Studien var en konsekvens av de växande skarvbe­ståndens tryck på fiskebestånden. Europaparlamentariker Nils Torvalds har i egenskap av viceordförande för Europaparlamentets fiskeriutskott varit med och tagit initiativ till skarvstudien. Studien visar bl.a. att antalet skarvar i Finland ökat från 500 till hela 18 000 på […]