Kolumn: Långt om långtidsbudgeten

Följande kolumn publicerades söndag 17 mars i Hufvudstadsbladet. Långt om långtidsbudget Under de senaste dagarna har Europaparlamentet fått mycket ovett för att man förkastade Europeiska rådets överenskommelse om EU:s fleråriga budgetramar. Men det kunde kanske vara skäl att ta några steg tillbaka och se vad parlamentet egentligen förkastade. Det har i sin tur med beslutsvägar […]