Column: Turning our backs on the future

The following column was today (Friday February 15th) published in Swedish in the Finnish newspaper Hufvudstadsbladet: Turning our backs on the future The public debate regarding the European Union budget framework for the next seven years has, in many ways, gone awry. We are stuck at talking about net payments, about the difference between payments […]

Kolumn: Med ryggen mot framtiden

I dagens (15.2) Hufvudstadsbladet publicerades följande kolumn: Med ryggen mot framtiden Den offentliga diskussionen kring EU:s budgetram för de följande sju åren har på många sätt gått snett. Vi har fastnat i en diskussion om nettobetalningen, dvs. om skillnaden mellan inbetalningar till EU och utbetalningar därifrån. I den sortens diskussioner finns det många gropar. Den […]