Diskussionsprogram i SVT

Fredag 8 februari sändes i SVT (i programserien SVT Forum) ett debattprogram som Nils Torvalds deltog i. I programmet diskuterades synen på EU i Finland, mandatfördelningen efter nästa val till Europaparlamentet, bisfenol samt Frankrikes president Hollandes tal till Europaparlamentet. Hela programmet går att se här: http://www.svt.se/nyheter/svtforum/eu-s-langtidsbudget-och-bisfenol

Kolumn: Vi och verkligheten

Lördag 9 februari publicerades följande kolumn i tidningarna Vasabladet, Östra Nyland och Ålandstidningen: Vi och verkligheten Ekonomiskt svåra tider blir speciellt svåra för den Europeiska Unionen. Det är ingenting nytt. Jag hittade ett papper som Leo Tindemans 1975 hade skrivit för sina kolleger i det Europeiska Rådet. Tindemans var då Belgiens premiärminister och valdes några […]