EU sallii puhtaiden laivamoottoreiden investointituet

Euroopan komissio näytti tällä viikolla vihreää valoa Suomen anomille investointituille puhtaampien laivamoottoreiden asentamiseksi. Päätös oli välttämätön, jotta EU:n rikkidirektiivin ympäristötoimenpiteet pystyttäisiin toteuttamaan. Päätös tiukemmista rikkirajoituksista merenkulun polttoaineissa hyväksyttiin jo vuonna 2007 Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO). Normaalin käytännön mukaan Euroopan parlamentti sisällytti IMO:n säännöt omaan, viime vuonna hyväksyttyyn rikkidirektiiviinsä.  Euroopan parlamentti päätti lieventää IMO:n rajoitusten taloudellisia vaikutuksia […]

EU tillåter investeringsstöd i renare fartyg

EU-kommissionen godkände i veckan de stöd som Finland anhållit att få ge till investeringar i renare fartygsmotorer. Beslutet var nödvändigt för att de miljösatsningar man kom överens om i EU:s svaveldirektiv verkligen kan genomföras. Beslutet om strängare svavelgränser i maritima bränslen godkändes redan år 2007 av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) varefter Europaparlamentet ifjol, enligt praxis, införde […]