Är du intresserad av att göra praktik vid Europaparlamentariker Nils Torvalds kontor i Bryssel? Vill du vara del av ett dynamiskt team i Europaparlamentet?

Praktiken i Europaparlamentariker Nils Torvalds stab är mycket mångsidig. I praktikens uppgifter ingår bl.a. att hjälpa till i bevakningen av olika utskotts arbete. Det finns många viktiga frågor som behandlas i utskott som Torvalds inte sitter i och dessa utskott brukar bevakas av staben. Här kan praktikanten få ett betydande förtroende att, tillsammans med någon i staben, sköta Torvalds bevakning i vissa frågor. Praktikanten får också skriva artiklar, utkast till pressmeddelanden, koordinera nyhetsbrev och hemsidan samt övrigt. Praktikanten har också en viktig uppgift i kommunikationen utåt från kansliet och att förbereda svar på olika brev som kommer till Europaparlamentarikern.

Vid sidan av arbetet på kontoret ges möjlighet att delta i många intressanta möten som ordnas i parlamentet eller i Bryssel så att man får en heltäckande insyn i hur arbetet fungerar. Då Europaparlamentets sessionsplats är i Strasbourg, där man sammanträder 12 veckor per år, så kommer praktikanten också ges möjlighet att följa med på en eller ett par sessionsveckor. Praktikanten jobbar i ett dynamiskt team med tre medarbetare i Bryssel och en i Finland. Att kunna hålla många bollar i luften och jobba i ett högt tempo är inte till nackdel. Arbetsdagarna kan ibland bli långa, men det kompenseras av roliga och intressanta arbetsuppgifter och andra möjligheter. Praktikperioden ger en djupare insyn i arbetet i Europaparlamentet och beslutsfattandet i Europa.

Praktikplatsen sköts i samarbete med Liberal Praktik och noggrannare instruktioner finns på deras hemsida. Liberal Praktik har också praktikplatser i Berlin, Kapstaden, London och Washington.

Ansökningstiden tar slut den 18 september 2016.

Team Torvalds ser fram emot din ansökan!