EP-039374A_TORVALDS_pl

EU-kommissionen lanserade på tisdagen sitt förslag på ett nytt anti-penningtvättsdirektiv. Det nya direktivet är ett led i kommissionens arbete mot skatteflykt och penningtvätt som åter har aktualiserats till följd av både den senaste tidens terrorattacker och avslöjandena kring de så kallade Panamapappren. Kommissionen föreslår bland annat åtgärder som ska stärka nationella myndigheters möjlighet att samla in information kring transaktioner som misstänks härröra sig till penningtvätt. Man föreslår även nya regler för virtuella valutor samt skapandet av en lista över s.k. högriskländer som ofta används för just penningtvätt.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) som har blivit utsedd till den liberala gruppen ALDE:s huvudförhandlare för direktivet välkomnar att kommissionen tar initiativ till diskussion: ”Panamapappren har med all önskvärd tydlighet visat att vi behöver vidta ytterligare åtgärder för att motverka såväl skatteflykt som penningtvätt. Det står dessutom klart att dagens anti-penningtvättsregler inte är tillräckliga för att förhindra finansiering av terrorism i Europa. Jag kan därför bara välkomna att kommissionen nu verkar försöka använda alla de verktyg EU har i verktygslådan för att motverka dessa problem.”

Torvalds, som även var ALDE:s huvudförhandlare för det förra anti-penningtvättsdirektivet, poängterar dock att den nya lagstiftningen måste tackla de verkliga problemen och inte skapa onödig och tidskrävande administration för till exempel banker och penningautomatföreningar: ”Från förra omgången har vi lärt oss att diskussionen lätt riskerar att gå in på spår som påverkar våra penningautomatföreningar på ett oskäligt sätt. Det är inte i detaljer kring enarmade banditer i butikerna vi ska fastna, utan våra resurser ska läggas på att tackla de riktiga bovarna”