EU-kommissionen ska enligt det nuvarande anti-penningtvättsdirektivet ansvara för att upprätta och uppdatera en lista över länder som kan anses vara högriskländer när det kommer till penningtvätt. Europaparlamentet röstade igår nej till kommissionens senaste förslag på en sådan lista.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) som bevakar frågan för den liberala gruppens räkning, anser parlamentets beslut vara korrekt.

– Den lista kommissionen kommit upp med är allt annat än tillfredsställande. Man har i princip klippt och klistrat från det internationella organet Financial Action Task Forces lista, men det är inte tillräckligt. Medan exempelvis Nordkorea nyligen har lagts till på listan, saknas ett land som Panama. Listan håller helt enkelt inte måttet, säger Torvalds.

Kommissionen konstaterar i sin tur att den saknar resurser för att upprätta en mer heltäckande lista. Torvalds säger sig förstå argumentet, men menar att kommissionen bör se över sina prioriteringar.

– Den senaste tidens läckor visar att Europa förlorar enorma skatteintäkter på grund av skatteflykt, och att tvättade pengar används för att finansiera brottslighet och terrorism. Att i ett sådant läge inte tillsätta tillräckliga resurser för kampen mot dessa fenomen är direkt oansvarigt. Europa kan bättre än så här!

 

Tilläggsinformation:

Nils Torvalds, Europaparlamentariker +32 477 772 742

Anton Nilsson, specialmedarbetare +32 489 32 04 79