Prioritera kampen mot penningtvätt och skatteflykt

EU-kommissionen ska enligt det nuvarande anti-penningtvättsdirektivet ansvara för att upprätta och uppdatera en lista över länder som kan anses vara högriskländer när det kommer till penningtvätt. Europaparlamentet röstade igår nej till kommissionens senaste förslag på en sådan lista. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) som bevakar frågan för den liberala gruppens räkning, anser parlamentets beslut vara korrekt. […]