Europaparlamentet har idag godkänt ett nytt mobilitetspaket innehållande bland annat nya s.k. cabotageregler, som förbättrar de finländska transportföretagens situation på marknaden. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) kommenterar:

– Det har varit en lång väg, och det har varit svårt att samla en majoritet för förslaget, berättar Torvalds. Nu har vi äntligen lyckats med det, vilket kommer att gynna många finländska transportföretag.

De nya reglerna sätter bland annat krav på för hur många dagar långtradare får köra i ett annat medlemsland än där de är registrerade, att de tar längre lagstadgade pauser och inte använder långtradaren som bostad under körpauserna.  Det här kommer att leda till att de finländska transportföretagen på lika villkor kan  konkurrera med de som kommer från andra medlemsländer på den inhemska och europeiska transportmarknaden.

– Nu har de finländska transportföretagen äntligen möjlighet att konkurrera på lika villkor med företag från länder där lagstiftningen inte ställer lika höga krav på arbetstagarnas rättigheter som i Finland, säger Torvalds.

– Ett företag ska inte straffas för lagstadgade hyggliga villkor för arbetstagaren, tvärtom. Då alla företag börjar på samma startlinje, höjer vi nivån för arbetsvillkoren i hela Europa, slår Torvalds fast.