22.11.2018
Alexander Lång, 27, blir från och med januari ny specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE).

Lång har tidigare varit pressekreterare för Torvalds och kommer närmast från Åbo Akademi var han slutför sina magistersstudier inom offentlig förvaltning. Han är hemma från Helsingfors, men har rötter på Kumlinge, Åland och i Pörtom. Lång har en politices kandidat-examen från Åbo Akademi.

Lång efterträder Katarina Dahlman, som i januari börjar arbeta för det finska EU-ordförandeskapet i Bryssel.  Lång kommer att ta över ansvaret för arbetet i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

Till Nils Torvalds stab hör  Beata Björkvall och Anton Nilsson i Bryssel samt Elisabet Rantschukoff i Finland. Jenny Bergholm förstärker staben som Liberal Praktik-praktikant fram till slutet av januari.

Nils Torvalds är ordinarie medlem av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt, samt ersättande medlem av budgetutskottet, utskottet för ekonomi- och valutafrågor samt fiskeriutskottet.