Torvalds ansvarar för LULUCF

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) har idag utsetts till den liberala ALDE-gruppens ansvariga förhandlare för det så kallade LULUCF-lagförslaget. LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) är ett förslag på hur utsläpp från markanvändning och skogsbruk kan beräknas och rapporteras i EU-ländernas utsläppsminskningsmål. Förslaget är ett sätt att inkludera LULUCF-sektorn i EU:s klimatambitioner. – LULUCF […]