Skriftlig fråga till kommissionen: Skarven

Jag har idag, den 14.7, lämnat in en skriftlig fråga till kommissionen gällande skarven. Medlemmar av Europaparlamentet kan lägga fram en fråga om det är något i en annan EU-institutions verksamhet de vill ha mer information om. Frågor ska besvaras inom sex veckor från att de givits. Frågorna publiceras och svaras på här. Min fråga […]