Skarvproblemet är reellt – något NTM-centralen också måste förstå

– Skarven är ett verkligt och ökande problem för våra yrkesfiskare och skärgårdsbor, säger Torvalds i en kommentar till dagens beslut av Åbo förvaltningsdomstol om att förkasta Gullkrona jaktförening och Nagu fiskeområdes skarvbesvär. Från EU-håll finns inga hinder för medlemsländers myndigheter att bevilja tillstånd om skyddsjakt på skarv. NTM-centralen har alla möjligheter att bevilja skyddsjakt […]