Överenskommelse om EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Europaparlamentet och rådet har efter långa trepartsförhandlingar nått en överenskommelse om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, den så kallade CAP-reformen. Europaparlamentet har haft en avgörande roll i förhandlingarna, där parlamentet stödde flera av de för Finland viktiga frågorna. Detta syns i överenskommelsen från igår.   – Europaparlamentets förhandlingsmandat och starka roll i förhandlingarna var av yttersta […]