Europaparlamentet godkänner Torvalds-rapporten – ett kliv mot en ännu stabilare bankunion

16.1.2019 Europaparlamentet har idag godkänt den s.k. Torvalds-rapporten om bankunionens framtid med rösterna 497 för och 125 mot. Rapporten är med det bekräftad som hela parlamentets position. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) är nöjd med slutresultatet: – Redan under 60-, 70- och 80-talet såg vi vilken röra olika valutor och regleringar skapar i systemet, säger Torvalds. […]

Torvalds-rapporten sätter riktningen för EU:s bankunion

27.11.2018 Europaparlamentets utskott för ekonomi- och valutafrågor godkände idag Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) rapport om den europeiska bankunionen. Rapporten, som är känd som Torvalds-rapporten, stakar ut parlamentets linje för bankunionens framtid. – Det här är en fråga som är högt uppe på agendan i EU just nu. Bankunionen, som började byggas upp efter krisen 2008, […]

Torvalds-rapporten sätter riktningen för EU:s bankunion

Europaparlamentets utskott för ekonomi- och valutafrågor godkände idag Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) rapport om den europeiska bankunionen. Rapporten, som är känd som Torvalds-rapporten, stakar ut parlamentets linje för bankunionens framtid. – Det här är en fråga som är högt uppe på agendan i EU just nu. Bankunionen, som började byggas upp efter krisen 2008, har […]

Europeiska utmaningar 4

Under våren har jag försökt ringa in en del europeiska utmaningar, men att nu – inför den italienska krisen – lämna området och skriva någonting vackert om den tidiga våren vore liktydigt med feghet. Alltså forza e coraggio – styrka och kurage.   Italoutmaning nummer 1: Vem eller vad är den skyldige/skyldiga? Det kommer också […]

Torvalds leder ALDE-gruppens arbete mot skatteflykt – Torvalds johtaa ALDE-ryhmän työtä veropakoilua vastaan

Den liberala ALDE-gruppen valde idag sin koordinator för Europaparlamentets särskilda utskott för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (förkortat TAX3). SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds valdes till ALDE:s koordinator för det nya specialutskottet. Utskottet har som uppgift att fortsätta med arbetet som de tidigare specialutskotten inlett på detta område inom Europeiska unionen. Som koordinator kommer Torvalds att […]

Torvalds: Medlemsstaterna måste ta sitt ansvar i kampen mot penningtvätt

Europaparlamentets s.k. Panama papers-utskott fick idag en uppdatering om hur EU-kommissionens arbete för att förhindra penningtvätt fortskrider av kommissionär Věra Jourová. Under hörandet konstaterade kommissionär Jourová att tjugotvå medlemsstater inte implementerade EU:s tredje anti-penningtvättsdirektiv inom utsatt tid. Nils Torvalds, som leder ALDE-gruppens kommande förhandlingar kring den senaste uppdateringen av anti-penningtvättsdirektivet, ser allvarligt på saken. – […]