Europaparlamentet ska utreda spionprogram

Under sin plenarsession i Strasbourg förra veckan antog Europaparlamentet en resolution om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenserna för EU-medborgarnas integritet. I resolutionen uppmanas parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) att tillsammans med nationella parlament och en expertgrupp som EU-kommissionen inrättat ingående […]

EU måste reagera om grundläggande värderingar tummas på

Europaparlamentet har under sin plenarsession i Strasbourg idag röstat om rapporten kring situationen i Ungern och de grundläggande rättigheterna i landet. Rapporten gick igenom efter hårda diskussioner mellan de politiska grupperna och Viktor Orban, som besökte parlamentet i Strasbourg med anledning av dagens omröstning. – Den rapport om Ungern som nu röstades igenom ger en viktig […]