KOLUMN: Att se skogen för alla träd

Under de två senaste dygnen har jag igen fått en lärorik påminnelse om hur också en Europaparlamentariker från ett litet land och ett litet parti har möjlighet att i sista sekunden påverka beslut i Europaparlamentet. Utmaningen handlade denna gång om biobränslen och vår skog, och när armbrytningen började såg det allt annat än lovande ut. […]

Rätt riktning i biobränsledirektivet

Nils Torvalds är relativt nöjd med resultatet av parlamentets omröstning i det omtvistade biobränsledirektivet, eller s.k. ILUC-direktivet. Direktivet handlar om hur Europa ställer om energianvändningen till mer avancerade och klimatvänliga biobränslen. Målsättningen är att genom dessa typer av bränsle hitta lösningar till problematiken kring användning av mat som biobränsle. Avancerade biobränslen tillverkas av bland annat […]

Direktivet om biobränsle för omröstning i Strasbourg

På måndag (9.9.2013) inleddes höstens första parlamentsammanträde i Strasbourg. I veckan kommer den särskilt viktiga frågan för Finland om kommissionens förslag till direktiv om biobränsle (ILUC-direktivet) att behandlas. Parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI), som föredrar förslaget till direktiv inför plenum, har förhållit sig negativt inställt till framställningen av biobränsle från skog. Därmed […]