Torvalds besviken över att inga förändringar föreslås om snuset

Igår kväll röstade Europaparlamentets folkhälsoutskott om tobaksdirektivet. Till direktivet hade en rad ändringsförslag inkommit om EU:s förbud av snus, bl.a. av europaparlamentariker Nils Torvalds. – Mitt ändringsförslag skulle inte ha betytt att snuset skulle ha släppts fritt i EU då jag upplever att det inte finns ett tillräckligt stöd för det i parlamentet. Däremot skulle det ha gett […]

Torvalds gläds åt EU-stödet till Kvarkentrafiken

Uppbackningen av projektet har förenat hela Österbotten och Västerbotten, vilket har varit av avgörande betydelse för att få EU-stödet. Det är verkligt roligt att se då det målmedvetna arbetet, som gjorts av så många, ger resultat och belönas, säger Nils Torvalds i en kommentar till dagens beslut om EU-stöd till Kvarkentrafiken. Torvalds har jobbat aktivt […]

Skarvproblemet är reellt – något NTM-centralen också måste förstå

– Skarven är ett verkligt och ökande problem för våra yrkesfiskare och skärgårdsbor, säger Torvalds i en kommentar till dagens beslut av Åbo förvaltningsdomstol om att förkasta Gullkrona jaktförening och Nagu fiskeområdes skarvbesvär. Från EU-håll finns inga hinder för medlemsländers myndigheter att bevilja tillstånd om skyddsjakt på skarv. NTM-centralen har alla möjligheter att bevilja skyddsjakt […]