Nils Torvalds EU:n uuden pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen neuvottelijaksi

– Tavoitteena tulee olla ilmastovaikutuksien vähentäminen. Komission asetusehdotuksessa on nähtävissä oikotien ja positiivisten otsikoiden hakeminen lisäämällä pakkausten uudelleenkäyttövaatimuksia ilman, että on tutkittu huolellisesti, mitkä pakkausvaihtoehdot eri tilanteissa todella johtavat pienimpään mahdolliseen ekologiseen jalanjälkeen, Torvalds korostaa. Asetusehdotus on herättänyt kritiikkiä lähes kaikilla pakkausten arvoketjujen aloilla. Vaikka useimmat niistä, joita asetus koskee, pyrkivät paremmin toimivaan kiertotalouteen, pidetään […]