Toimivalta ryömii yhä kauemmas EU-jäsenmaiden ulottuvilta

KASVAVAT globaalit, taloudelliset ja ilmastoon liittyvät ongelmat ovat kärjistäneet Euroopan unionissa valtataistelua, jossa jäsenmaat joutuvat ahtaalle oman saamattomuutensa tähden. Valtataistelulla on pitkät perinteet. Samalla se varjostaa EU:n tulevaisuutta. Unionin laajentuessa viime vuosikymmeninä vanhat jäsenmaat toivat esille huolensa yhteisön mahdollisesti muuttuvasta dynamiikasta. Kokouksissa esiin nousi vaatimuksia toissijaisuus- eli läheisyys­periaatteen ja suhteellisuus­periaatteen voimistamisesta. Tässä pohdinnassa keskusteltiin vakavasti ”ryömivästä […]