Torvalds: Ensimmäinen täysistuntoäänestys ilmastolaista menestyksellinen

Det var den 11 september, efter långa förhandlingar, som Europaparlamentets miljöutskott enades om en kompromiss kring kommissionens förslag till den europeiska klimatlagen. Kompromissen stadgar bland annat att EU-ländernas koldioxidutsläpp, jämfört med nivån 1990, ska ha minskat med 60 procent till 2030 – en tydlig ambitionsskärpning jämfört med kommissionens förslag om 55 procent.   När Europaparlamentet […]