Ehdotamme kunnianhimoisia ja realistisia muutoksia ilmastolakiin

EU:n tuleva ilmastolaki on keskeinen osa unionin vihreä kehityksen ohjelmaa, jonka mukaisesti Eurooppa tulee olemaan ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Komissio ehdotti 4. maaliskuuta, että ilmastolaissa todettaisiin, että vuoteen 2030 mennessä EU:n hiilidioksidipäästöt vähenevät 50 tai 55 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna – riippuen siitä mitä meneillään olevat tutkimukset osoittavat. Parlamentin ympäristövaliokunta, jossa Nils […]

Torvalds esittää Euroopan komissiolle kysymyksen Ahvenanmaan rannikkovesien suunnittelusta

EU:n merisuunnitteludirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on 31.3.2021 mennessä laadittava merisuunnitelmat mm. älykkään ja kestävän kasvun, luonnon monimuotoisuuden suojelemisen ja hyvän veden laadun varmistamiseksi. Ahvenanmaan maakunnan hallitus valmistelee parhaillaan Ahvenanmaan merisuunnitelmaa. Keväällä Ahvenanmaan rannikkovesien suunnittelusta on keskusteltu vilkkaasti. Ahvenanmaan rannikkovesille ominaista on yksityisomistus kunnan rajojen sisäpuolella. Useat Ahvenanmaalaiset esittivät maaliskuussa huolen siitä, että merisuunnitelma, joka sisällyttää jopa […]