Torvalds: Euroopan parlamentin päätös veroviranomaisten tietojenvaihtoa koskevista uusista säännöistä on tervetullut

Euroopan parlamentti hyväksyi eilen laajalla enemmistöllä uudet säännöt, jotka automatisoivat tietojenvaihtoa EU:n jäsenmaiden välillä. Tarkoituksena on edistää veronkierron havaitsemista, mikä puolestaan edesauttaa veronkierron torjuntaa. Kun uudet säännöt astuvat voimaan, jäsenmaiden veroviranomaisten tulee automaattisesta jakaa tietoa esimerkiksi pankkisaldosta, korkotuloista ja osingoista muiden jäsenmaiden veroviranomaisten kanssa. Uudet säännöt ovat syntyneet usean veronkiertoa koskevan skandaalin jälkeen, joista tunnetuin […]