Torvalds vastaa LULUCF:stä

Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP) on tänään valittu ns. LULUCF -lakiehdotuksen vastuulliseksi neuvottelijaksi liberaalin ALDE-ryhmän osalta. LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) ehdotus koskee maa- ja metsäkäytöstä johtuvien päästöjen laskemista ja raportointia osana EU-maiden päästövähennystavoitteita. Ehdotuksella pyritään sisällyttämään LULUCF -sektori EU:n ilmastotavoitteisiin. – LULUCF on erittäin tärkeä lakiehdotus, ei ainoastaan koko EU:lle, vaan myös […]