Torvalds: Överenskommelse om förpackningsavfallsförordningen

– Vi lyckades säkerställa ett resultat som tar nödvändiga steg för att minska mängden avfall som vi producerar samtidigt som flera för Finland viktiga aspekter tas väl i beaktande, gläder sig Nils Torvalds (SFP/Renew) som under processens gång fungerat som förhandlare i Europaparlamentets industriutskott.   Bland annat erkänner förordningen behovet av innovativa lösningar som biobaserad […]