Ett fragmenterat kulturhabitat är ett stort problem för SFP

Den inledande frågan partimedlemmen/medborgaren/läsaren kan ställa sig handlar om vad det är i världen som nu har förändrat sig så mycket, att partiprogrammet måste skrivas om. På den frågan finns det några presumptiva svar: 1) randvillkor i inrikes- och europapolitiken har så till den grad förändrats att det gamla programmet inte längre duger; 2) den […]