Vad gör vi fel?

Jag följde naturligtvis med de senaste jordbrukardemonstrationerna –  igen anslogs tonen av Tyskland och Frankrike – och slogs av tanken att de kanske gav en viktig signal. Finns det någon annan ekonomisk sektor, som är mera kringskuren i sitt beslutsfattande än jordbruket. Villkoren kommer lite som Gosplans instruktioner för forna tiders sovjetiska företag. Så och […]