Ett stort steg närmare en ambitiös och implementerbar förpackningsavfallsförordning

– Kommissionens förslag var ensidigt och ville i praktiken förbjuda allt utom återanvändbara plastförpackningar, utan att ha en trovärdig konsekvensanalys att basera dessa förbud på, säger Torvalds. Under processens gång blev det tydligt både i miljöutskottet och speciellt i industriutskottet att Torvalds inte var ensam i Europaparlamentet om att tycka att kommissionen gjort ett lite […]