Ett större EU

Alldeles lätt kommer det inte att vara. De första stegen tas vid det inofficiella europeiska toppmötet i Granada på fredagen. Största delen av länderna det handlar om finns redan i en kö, men kön har inte riktigt rört på sig efter Kroatiens medlemskap 2013. Min gissning är att toppmötet måste ge en politisk signal till […]

Europaparlamentet röstade för bättre rening av avloppsvatten i tätbebyggelser

– Vi lyckades för ett par veckor sedan nå en bred majoritet i miljöutskottet för den utarbetade texten. Men med många lagstiftningsförslag under den här mandatperioden, har vi märkt hur svårt det kan vara att få resten av Europaparlamentet att godkänna miljöutskottets förslag. Jag är därför speciellt nöjd med att vår balanserade text, som garanterar […]