Bort med kartongen…

Jag hade mitt tomaska tvivel. Saliga äro de som tro utan att se, men jag tillhörde inte kommissionens saliga. Istället ringde jag till Hartwalls direktör, eftersom jag kom ihåg deras synnerligen durabla stora läskflaskor. Hur gick det med dem? Den goda föresatsen byggde på att de durabla plastflaskorna skulle gå runt, köpas, drickas ur och […]

Samspådda – om Ryssland

Men det finns ännu en lite vag tradition: under ledning av chefen för Centret för riksdagsforskning Markku Jokisipilä har forskaren Kimmo Elo och jag under de två senaste åren försökte strirra in i våra respektive kristallkulor och på något sätt försökt ana oss fram till vilken framtid Ryssland har framför sig.   Efter det här […]

Miljöutskottet godkände striktare regler för avloppsvattensrening

– Vi har en bred politisk majoritet i miljöutskottet för den framarbetade texten, vilket visar på hur viktigt ämnet faktiskt är, framhåller Torvalds. Vatten är en resurs vi inte kan ta för givet längre, och med den här uppdateringen drar vi vårt strå till stacken för renare vatten i Europa i framtiden. Uppdateringen av direktivet […]