Europaparlamentet gav sitt slutgiltiga godkännande: EU får ett uppdaterat direktiv om förnybar energi

Miljöutskottets huvudförhandlare Nils Torvalds (SFP/Renew) är lättad över att en lång process kommit i mål. – Förhandlingarna, som vi blev färdiga med i slutet av mars, var oerhört besvärliga, vilket även återspeglades nu i oförmågan att i normal ordning ta itu med lagstiftningen, säger Torvalds I Finland fokuserade diskussionen under förhandlingarna kring bioenergi. Resultatet innebär […]