Lagförslaget om restaurering av natur i motvind

– Resultatet ger en möjlighet att börja på ny sida och förhandla fram nya kompromissförslag inför omröstningen i plenum, säger Torvalds.   Om lagförslaget röstades omkull även i plenum, skulle kommissionen tvingas dra tillbaka sitt nuvarande förslag och komma med ett nytt i sinom tid. Men en ny version kommer inte bli klar under pågående […]