Spår från flydda tider

Men om man vänder på perspektivet och försöker titta framåt – vad händer då med lösningarna från Wienkongressen? Innan vi riktigt klarar av att titta framåt är det ett faktum som måste slås fast: Wienkongressen var en lösning mellan fem europeiska stormakter. Alla andra deltagare var egentligen bara statister och det gick sedan vidare i […]