Överenskommelse om uppdaterat direktiv för förnybar energi

Tidigt på torsdagsmorgonen kom trepartsförhandlingarna mellan Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen fram till en slutgiltig kompromiss i förhandlingarna kring direktivet om förnybar energi, efter en sista förhandling som varade i dryga 14 timmar. Nils Torvalds, som huvudförhandlare för Europaparlamentets miljöutskott, ser avtalet viktigt för att äntligen garantera industrin en efterlängtad investeringstrygghet, i en tid då […]