Förhandla och förvandla

Om någon under valkampanjen 2009 hade varnat mig och berättat vad jag egentligen kommer att ha framför mig, kunde det ha lett till en långt mindre entusiasm inför uppdraget. Men vad innebär de här lite tillkrånglade formuleringarna? Eventuellt kunde frågan besvaras så här: I början av en politisk karriär kommer man in i sammanhangen med […]