Långdistans till Pappadagis

Ingen lätt uppgift! Men mitt i valkampanjen är det bra att komma ihåg att en valkampanj inte är en sprint på 100 meter. Valkampanjer handlar om uthållighet. Min mest lärorika upplevelse hänger ihop med Pappadagiset i Malax. För den som aldrig har besökt den här sortens institutioner är det kanske skäl att komma med en […]