Mellan frihet och förmynderi

När man kollar vad Nachtway har skricvit kan man dra en slutsats om att han – som många socialhistoriker – befinner sig lite ut på vänsterkanten. Därför är det hälsosamt att läsa också om man inte riktigt alltid kan lägga ifrån sig boken med ett lite självbelåtet ”jag är ju av samma åsikt som profesrorn”. […]