Lögnens komparation

Den ryska lögnen är i och för sig ingenting nytt och den finns beskriven på ett, i all sin rättframhet, djupt berörande beskrivning in Michail Sjisjkins Krig eller fred (finns på tyska och finska). I ett inledande kapitel beskriver Sjisjkin lögnens funktion i det ryska samahället. Alla visste och vet att makthavarna ljuger och Sjisjkins […]