En hälsning från 1814

Rysslands argumentering antyder att landet fortfarande lever kvar i den värld som skapades av Wienkongressen 1814–15. Det är en intressant – och lite farlig – chimär. Wienkongressen är på sätt och vis alla stora europeiska fredslösningars moder. De dåvarande europeiska stormakterna ville skapa en europeisk balans mellan sig och utgående från de lösningar man då […]