Torvalds igen i topp

Parlamentets presidium får naturligtvis höga poäng. Om den positionen dessutom kan kombineras med att personen är ordförande för sitt lands delegation får hen ytterligare bonuspoäng. Avigsidan i sammanhanget är att poängsättningen på basen av position inte nödvändigtvis säger särskilt mycket om det dagliga arbetet. Men topp fyra bland Finlands Europaparlamentariker stämmer ganska bra med verkligheten. […]