Ett filosofiskt stolpskott

Habermas offentliggjorde i slutet på april en debattartikel i Süddeutsche Zeitung. Redan valet av tidning kunde man ha uppfattat som en signal. Det finns en viss spänning mellan konservativt liberala Frankfurter Allgemeine (FAZ) och en aning vänsterut lutande Süddeutsche Zeitung (SZ) från München. Habermas valde alltså SZ. Artikelns första överraskning var att den stora rationalisten […]