Europaparlamentet oenigt om klimatpaketet

Onsdagen den 8 juni tog den gröna omställningen i EU en oväntad sväng, då majoriteten av Europaparlamentet röstade ner kompromissen om utsläppshandelns revidering. Eftersom kompromisser till flera andra lagförslag är så nära kopplade till utsläppshandeln, ledde beslutet till att även andra delar av den gröna omställningens lagpaket lades på is, tills parlamentet hittar en lösning […]