Den stora omröstningen

Men känslan av myrstack hänger ihop med att vi just nu försöker hitta lösningar på enskilda förslag, som i det stora sammanhanget kanske inte riktigt passar in i helheten, men som har tillkommit genom kompromisser på det som kallas skuggmöten. Skuggmötena är alltså den begränsade församling parlamentariker – med rådgivare och assistenter – som för […]